Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług


Miejska Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Ostródzie informuje o zamówieniu na:

świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania należytego stanu sanitarno-porządkowego nieruchomości gminnych zarządzanych przez MABK sp. z o.o. w Ostródzie.
Załączniki do zamówienia