Informacja z otwarcia ofert

W postępowaniu na świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania należytego stanu sanitarno – porządkowego nieruchomości gminnych zarządzanych przez MABK sp. z o.o. w Ostródzie.

Więcej w zakładce przetargi.