Zapytanie ofertowe


Zapraszamy do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania należytego stanu sanitarno – porządkowego dworca kolejowego PKP przy ulicy Słowackiego 13 A w Ostródzie.

Szczegóły oferty w zakładce przetargi.