Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia na świadczenie usług kominiarskich  polegających na czyszczeniu przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w budynkach zarządzanych przez MABK sp. z o.o. w Ostródzie

Szczegóły oferty w zakładce przetargi.