Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert celem udzielenia zamówienia na wykonywanie robót zduńskich w lokalach gminnych zarządzanych przez MABK sp. z o.o. w Ostródzie.

Szczegóły oferty w zakładce przetargi.