Miejskie targowisko nieczynne do odwołania

Przychylając się do wniosku miejskiego sztabu zarządzania kryzysowego, złożonego z najważniejszych urzędników w Ostródzie, a także dyrektorów szkół i prezesów miejskich spółek, burmistrz miasta Ostróda, Pan Zbigniew Michalak podjął decyzję o bezterminowym zamknięciu targowiska miejskiego w Ostródzie. Wykonawcą decyzji, jest prezes MABK Sp. z o.o. w Ostródzie Jarosław Marcinkiewicz. Decyzja weszła w życie z chwilą jej podjęcia.