Komunikat Burmistrza Miasta Ostróda

Burmistrz Miasta Ostróda przypomina o upływającej w dniu 31 grudnia 2020r. możliwości uzyskania 95% bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe. Szczegóły w załączniku do pobrania.