Autor: Anika Wyralska

Przypominamy, że w Urzędzie Miasta można składać wnioski o wymianę źródła ciepła

Więcej informacji można uzyskać wchodząc w link: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/akty/3658/uchwala-nr-liii-293-2022-rady-miejskiej-w-ostrodzie-z-dnia-25-lutego-2022-r.-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-udzielania-dotacji-celowej-na-wymiane-zrodla-ciepla-w-celu-ograniczenia-zanieczyszczenia-powietrza-na-terenie-gminy-miejskiej-ostroda.html?fbclid=IwAR3qRfYuHhlTudLxzAp-K6GzSGLAnYcq-edrjicZqeTaX5QhoyHxrLJdI5g

Czytaj dalej
Skip to content