Władze spółki

Organami Spółki :

  • Zgromadzenie Wspólników
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd Spółki

Zgromadzenie Wspólników – Gmina Miejska Ostróda posiada 100% udziałów w spółce.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

  • Michał Piotr Filipiuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Łukasz Jałoza – Członek Rady Nadzorczej
  • Adrianna Zabłocka-Abi Yaghi – Członek Rady Nadzorczej

Prezes Zarządu – Jarosław Marcinkiewicz

Główny Księgowy – Marta Wawrzonkowska

NIP 741-211-25-45

REGON 280582150

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie KRS 0000376689

Kapitał zakładowy  wynosi 1 492 900,00 zł