Oferta kompleksowej obsługi wspólnot mieszkaniowych

Usługi świadczone przez spółkę na rzecz Wspólnot mają charakter kompleksowy i obejmują:

Obsługa administracyjno-eksploatacyjna

 • negocjujemy i zawieramy umowy na dostawę świadczeń i usług oraz nadzorujemy w imieniu Zarządu Wspólnoty ich realizację,
 • dbamy o należyte utrzymanie czystości i porządku w obrębie posesji i budynku,
 • negocjujemy oraz zawieramy umowy ubezpieczeniowe oraz prowadzimy sprawy związane z wypłatą odszkodowań,
 • reprezentujemy właścicieli przed osobami prawnymi, fizycznymi, bankami i urzędami,
 • pomagamy w pozyskiwaniu klientów chętnych na umieszczanie reklam i tablic informacyjnych na ścianach budynków i gruntach należących do Wspólnot – wpływy przechodzą na konto Wspólnoty,
 • pomagamy w pozyskiwaniu klientów chętnych na wynajęcie wolnych pomieszczeń w częściach wspólnych stanowiących pożytek Wspólnoty,
 • prowadzimy ewidencję lokali i ich użytkowników


Obsługa techniczna

 • prowadzimy dokumentację techniczną nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego,
 • zlecamy przeglądy techniczne i okresowe nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie,
 • zlecamy i kontrolujemy bieżące naprawy i konserwacje budynków,
 • nadzorujemy prace remontowe, konserwacyjne i modernizacyjne oraz dokonujemy odbiorów technicznych,
 • negocjujemy warunki i możliwości podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej,


Obsługa finansowo-księgowa

 • pobieramy od właściciela opłaty za zajmowanie lokalu,
 • prowadzimy komputerową księgowość nieruchomości oraz indywidualnych właścicieli lokali,
 • prowadzimy indywidualne rachunki bankowe dla Wspólnot,
 • prowadzimy fundusz remontowy na wyodrębnionych kontach, który jest w wyłącznej dyspozycji Wspólnot Mieszkaniowych,
 • prowadzimy sprawy związane z uzyskaniem kredytów na remonty i docieplenie budynków,
 • posiadamy umiejętność pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na potrzeby modernizacji nieruchomości np. pozyskiwania kredytów termo modernizacyjnych
 • załatwiamy sprawy związane z audytem energetycznym (w celu uzyskania premii termo modernizacyjnej i remontowej),
 • przygotowujemy materiały na zebrania Wspólnot oraz je obsługujemy,
 • zapewniamy opracowanie wzorów regulaminów Wspólnot, protokołów zdawczo-odbiorczych oraz zestawień dokumentów niezbędnych do przejęcia nieruchomości,


Obsługa prawna

 • windykujemy należności od zaległości właścicieli,
 • udzielamy porad prawnych w zakresie zarządzania budynkami,
 • reprezentujemy właściciela w sprawach dotyczących Wspólnot przed Sądem.