Przetargi

Data i nr ogłoszeniaTreśćZałączniki
05.12.2019r.
MABK-ZP.4/8/76U/2019
Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania należytego stanu sanitarno – porządkowego dworca kolejowego PKP przy ulicy Słowackiego 13A w Ostródzie.1. Zapytanie
2. Zał. Nr 1
3. Zał. Nr 2
4. Zał. Nr 2A
5. Zał. Nr 3
6. Zał. Nr 4
7. Zał. Nr 5
8. Zał. Nr 6
9. Klauzula
05.12.2019r.
MABK-ZP-1U/19
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na
świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania
należytego stanu sanitarno porządkowego
nieruchomości gminnych zarządzanych przez
MABK sp. z o.o. w Ostródzie.
1. Informacja
26.11.2019r.
627636-N-2019
Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania
należytego stanu sanitarno porządkowego
nieruchomości gminnych zarządzanych przez
MABK sp. z o.o. w Ostródzie.
1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Zał. Nr 1A
4. Zał. Nr 1B
5. Zał. Nr 1C
6. Zał. Nr 2C
7. Zał. Nr 3 do SIWZ
8. Zał. Nr 4 do SIWZ
9. Zał. Nr 4A
10.Zał. Nr 5
11. Zał. Nr 6
12. Zał. Nr 7
13. Zał. Nr 8
14. Zał. Nr 9
15. Zał. Nr 2 do umowy
16. Zał. Nr 3 do umowy
17. Zał. Nr 4 do umowy