Cmentarze

Miejska Administracja Budynków Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie  zarządza cmentarzami komunalnymi położonymi przy ulicy Stefana Czarnieckiego, Spokojnej oraz  Bolesława Chrobrego.

Do zadań MABK sp. z o.o. w Ostródzie należy:

  • prowadzenie ksiąg cmentarnych
  • utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarzy
  • pielęgnacja zieleni
  • prowadzenie bieżących remontów
  • pobieranie opłat wynikających z zarządzenia Burmistrza Miasta Ostródy 

Wszelkich formalności związanych  z rezerwacją miejsc na cmentarzach, wnoszeniem opłat należy dokonać w siedzibie Zarządu cmentarzy przy ulicy Kolejowej 10, pok. nr 7 w godzinach:


– poniedziałek-piątek – 7.00-15.00

Telefon : +48 (89) 642-87-17

Dokumenty do pobrania

 ————————————————————————————————–