Kolejny rekord! I tempa zwalniać nie zamierzamy

Staraniem Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych w Ostródzie, mieszkańcy posiadający zadłużenie z tytułu czynszu w miesiącu lipcu 2020 roku, odpracowali dług, na rekordową kwotę 29665 zł. W ramach obowiązków dokonano szeregu prac remontowo-porządkowych na terenie Gminy Miejskiej w Ostródzie, a mianowicie:

a/ wykaszano trawę na terenie Gminy

b/ sprzątano teren bulwaru w czasie Dni Ostródy, jak i innych miejsc w mieście

c/ porządkowano ostródzkie cmentarze oraz targowisko miejskie

d/ przygotowano teren oraz zasiano łąkę kwietną

Wartość prac wykonanych była w miesiącu lipcu rekordowa. Jeśli są osoby zainteresowane odmianą swojego życia i pozbycia się długów prosimy o kontakt z administracją MABK.

Wszelkie szczegóły dotyczące programu u naszego kierownika, pod numerem tel.: 607 720 690.

Jarosław Marcinkiewicz

Prezes Zarządu