Kolejna edycja projektu: „Rewitalizacja podwórek w Ostródzie”

Aby odnowić swoje podwórko mieszkańcy zgłaszają swój udział w projekcie, a następnie (jeśli wniosek po ocenie zostanie skierowany do realizacji) samodzielnie wykonują większość zaplanowanych prac. Miasto zakupi uzgodnione z mieszkańcami niezbędne materiały i urządzenia. Udział w projekcie daje mieszkańcom możliwość zmiany swojego najbliższego otoczenia, a także pogłębienia stosunków sąsiedzkich.