Odczyty wodomierzy

Miejska Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Ostródzie jako zarządca informuje, że od 22 grudnia do 29 grudnia 2022r. będą odczytywane wodomierze oraz ciepłomierze. Informujemy, że na klatkach pojawią się informacje w jakim dokładnie dniu i w jakim przedziale godzinowym będzie pracownik odczytywał.