Odczyty wodomierzy

Miejska Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Ostródzie jako zarządca informuje, że od 27 czerwca do 30 czerwca 2023r. będą odczytywane wodomierze.

Informujemy, że na klatkach budynków pojawią się informacje dotyczące dnia i godziny w których będą odczytywane w lokalach mieszkalnych wodomierze przez pracownika MABK

Odczyty można również podawać do dnia 07.07.2023r. telefonicznie pod numerem tel. 89 642 87 19 lub na e-mail : liczniki@mabk.eu