Duży progres w odpracowywaniu zadłużeń czynszowych

Na podstawie zarządzenia Burmistrza Ostródy z dnia 06.09.2019r., w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Ostróda, w formie świadczenia niepieniężnego możemy stwierdzić, iż projekt ten był społecznie oczekiwany. Zaliczyć go możemy do bardzo udanych, i realnie pomocnych przy spłatach zadłużeń czynszowych. Z niepieniężnej formy spłaty zadłużenia czynszowego korzysta coraz większa liczba zainteresowanych mieszkańców Ostródy. I tak: We wrześniu swoje zadłużenie odpracowywały 2 osoby. Przepracowały łącznie 23 godziny, co pomnożone przez stawkę zawartą w umowie (14,70 zł.) dało wartość 323,4 zł. odpracowanego zadłużenia, które zostało odpisane z ich salda. W październiku kolejne chętne osoby podpisywały umowy. Ich liczba stale rosła, aby październik zamknąć z 6 osobami, które łącznie przepracowały 363 godziny, na wartość: 5 336 zł. Listopad, to kolejny wzrost pracujących mieszkańców, jak i wartości odpracowanego zadłużenia. W listopadzie różne prace porządkowe wykonywało 15 osób, które przepracowały 825 godzin, na wartość 12 127 zł. Rekordziści odpracowują miesięcznie ok. 1500 zł. swojego zadłużenia , pracując kilka godzin dziennie. Prace są lekkie, i proste. Sprostają im także osoby niepełnosprawne. Wszelkie zapytania dotyczące programu odpracowywania zadłużeń czynszowych, prosimy kierować do naszego kierownika Działu Organizacyjnego, p. Wojciecha Szymaniaka (tel.: 607 720 690, wszymaniak@mabk.eu), lub biura naszej Spółki przy ulicy kolejowej 10. Interesantów przyjmujemy od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00-15:00.