OGŁOSZENIE O ODCZYCIE LICZNIKÓW

MABK sp. z o.o. w Ostródzie informuje, iż w związku z trwająca sytuacją epidemiologiczną odczyty wodomierzy nie odbędą się w tradycyjny sposób – pracownik nie będzie wchodził do Państwa lokalu.

Prosimy o samodzielne odczytanie liczników wody oraz ciepła.

W wyznaczonym czasie (informacja wywieszona będzie na klatkach schodowych) Pracownik zbierze odczyty – prosimy o wywieszenie kartki z odczytem liczników na drzwiach Państwa lokalu.

Stany wodomierzy podać można również telefonicznie do biura MABK tel.  89 642 87 16, 89 642 87 19 bądź mailowo: liczniki@mabk.eu w terminie do 31.12.2021

W przypadku nie podania odczytu liczników zostaną Państwo rozliczeni wg prognozy.

Jak prawidłowo odczytać wodomierz?
Dokonując odczytu wodomierza należy podawać tylko czarne cyfry (czytane od lewej strony licznika łącznie z zerami), które oznaczają zużycie wody w pełnych metrach sześciennych.