ważna informacja z Urzędu Miasta

W sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśniczego.